Få leva

Personlig assistans gör att jag kan leva mitt liv.
Leva mitt liv, så som jag vill leva det.
Förstår ni?
Jag kan inte ta det för givet.
Det kan tas ifrån mig.
Rätten att leva mitt liv kan tas ifrån mig.
Förstår ni?
De som inte är beroende av andra människors hjälp kan inte förstå.
De som tar sina liv för givet, förstår inte.
De som stiftar lagar, de som beslutar om andra människors liv, förstår inte.
De som aldrig har varit i beroendeställning, förstår inte.
Den viktigaste reformen i Sveriges historia urlakas… en reform som symboliserar människors lika värde och människors lika rätt att få bestämma över sina liv.
De pratar i media. De debatterar. De diskuterar. De utreder. De ifrågasätter. De bedömer. De kränker. De förnedrar.
Vi skriker. Vi förnedras. Vi kränks. Vi krigar. Vi kämpar.
Vi hoppas.
Vi önskar.
Vi tror.
Vi drömmer,
vi drömmer om en värld där vi kan få leva våra liv,
utan hinder.

css.php