Gör plats för mångfald

Runt en miljon människor av Sveriges befolkning i åldern 16 – 64 år lever med någon slags funktionsnedsättning. Bland dessa personer är arbetslösheten högre än hos övriga befolkningen. Jag vill se att fler arbetsgivare ska vilja anställa människor med funktionsnedsättning. Många som anställt en person med funktionsnedsättning säger att de fått en bättre arbetsmiljö och ett stimulerande arbetsklimat. Man måste se kompetens, förmåga och värde före funktionsnedsättning. Se människan, se individen, istället för att fokusera på negativa begrepp som t.ex nedsatt arbetsförmåga. Personer med funktionsnedsättning måste varje dag riva ner barriärer i ett redan funktionshindrat samhälle. Det finns ett driv och en kraft hos dessa personer. Gör plats, så att det blir lättare att ta plats. Ökad mångfald berikar arbetsplatsen för alla!

I denna föreläsning ger jag tips och råd i hur man kan tänka som arbetsgivare och medarbetare, när det kommer till bemötande, fördomar och rädslor.

Föreläsningen är 45 min lång.

css.php